arrow_drop_up arrow_drop_down

DE TRAININGEN

Power-Steering in de praktijk

"DOORGRONDEN VAN JEZELF DOE JE SAMEN"

De ander als spiegel om jezelf te doorgronden.

Wat train je, welk doel heeft het en wat is het resultaat?

BODY-training

Het lichaam moeten we goed verzorgen. Niet alleen met voeding en fysieke fitheid maar ook de levensenergie (chi/ki) mogen we aandacht geven. Deze levensenergie is de basis van de fysieke gezondheid en het zelfhelend vermogen van de mens.


Het lichaam is  de klankkast waarin alles weerklinkt wat er in ons leeft. Een goede kennis van en afstemming met het lichaam geeft je de juiste impulsen of iets met je resoneert of niet en geeft een signaal af wanneer je uit evenwicht/balans raakt. 


Door de zintuigen nemen we waar, dat wat er in en om ons heen gaande is. Het bewust trainen van de zintuigen opent de mogelijkheid om subtieler en op een dieper niveau waar te nemen. Onbewuste patronen, overtuigingen en gedragingen worden makkelijker zichtbaar, waarna je ze kunt ombuigen, als dat je voorkeur heeft.


Het lichaam is ook de zender, van waaruit signalen naar de omgeving wordt uitgezonden. Bij een evenwichtige afstemming komt de buitenwereld in balans met je binnenwereld.

Fysieke trainingspunten

Doel: Evenwicht

Training: Het vergroten van het waarnemend vermogen.

Resultaat: Veerkrachtiger en energieker

Doel: Coördinatie 

Training: Het  aansturen van de levensenergie (chi/ki).

Resultaat: Je zit fysiek beter in je vel, je conditie neemt toe.

Doel: Flexibiliteit 

Training: Spieren en levensenergie  worden op elkaar afstemmen.

Resultaat: Ontspanning van je spieren en daardoor meer flexibiliteit.

Doel: Ontspanning

Training: Bewegen op basis van ontspanning.

Resultaat: Je wordt fysiek minder vermoeid, je beleeft minder stress, je bent beter gehumeurd.

Doel: Energie

Training: Energie waarnemen in het lichaam.

Resultaat: Je neemt opbouw van spanning waar en kunt spanning afvoeren.

MIND-training

Het beteugelen van de geest is de grootste uitdaging die we als mens kennen. Zonder training gaan de gedachten gaan alle kanten op. Dan ontstaat er, voor je het weet een interne strijd tussen je gedachten en dat wat met je resoneert. 


In de Mind-Training leer je gedachten te bundelen, de malende gedachte stroming kalm te krijgen en bewust gedachten te programmeren en te herprogrammeren.


De werking, het nut van en hoe om te gaan met emoties wordt ook getraind, zodat de geest kalm blijft als emoties zich aandienen. 


Een beteugelde geest

- geeft zelfvertrouwen en

zorgt ervoor

- dat je niet vanuit emoties reageert maar emoties juist beheerst,

- dat je grensbewust bent en daarmee assertief,

- dat je je kunt aanpassen in elke situatie zonder uit balans te raken,

- dat je rust ervaart en kan oproepen wanneer dit nodig is. 

Mentale trainingspunten

Doel: Zelfvertrouwen 

Training: Gedachtepatronen gaan begrijpen en doorgronden.

Resultaat: Je krijgt meer begrip voor jezelf en daardoor meer zelfvertrouwen.

Doel: Zelfbeheersing

Training: Het trainen van de beheersing van je gedachten.

Resultaat: Je kunt sturing geven aan je gedachte patronen.

Doel: Assertiviteit 

Training: Leren herkennen van de interne afstemming.

Resultaat: Je  communiceert grensbewust en handelt zonder normatief te zijn.

Doel: Aanpassingsvermogen 

Training: Vanuit je eigenheid meebewegen met dat wat zich aandient. 

Resultaat: Je kunt je aanpassen in elke situatie zonder uit balans te raken.

Doel: Rust 

Training: Trainen van focus en meditatie oefeningen.

Resultaat: Je krijgt een kalme geest, die afgestemd is op Body en Soul

SOUL-Training

De soul-training gaat over het aandacht geven aan de specifieke energie samenstelling van de ziel. Wij noemen dat: je essentie-energie en je essentie-kwaliteit. 


Je essentie-kwaliteit is een eigenschap van je essentie-energie en wordt in een speciale Masterclass naar je bewustzijn gebracht.  Deze essentie-kwaliteit stroomt mee met je essentie-energie en zet je volledig onbewust je leven lang al in. Het  begrijpen van je essentie-kwaliteit en de  werking binnen jezelf en het effect ervan  op je omgeving vergt de nodige training. 


De essentie-energie heeft een eigen energienetwerk door en om het menselijk lichaam. Dit energie-lichaam is ontdekt door André Terink en wordt alleen gegeven als onderdeel van de Power-Steering® leer. In de Power-Steering trainingen leer je deze essentie-energie sturing geven binnen jezelf en  uit te nodigen bij anderen.


Het werken met de essentie-kwaliteit en -energie, doet alles wat deze stroming afremt loskomen. Om datgene wat los komt af te voeren, zijn de Body en Mind trainingen essentieel.

Soul trainingspunten

Doel: Inspiratie

Training: Eigenheid, potentie en kwaliteiten leren toepassen. 

Resultaat: Je geeft op eigen wijze vorm aan je potentie in het leven.

Doel: Compassie

Training: Spiegelen. Iedereen is je leermeester, als je in de spiegel kijkt.

Resultaat: Je leeft mee zonder zelf uit balans te raken.

Doel: Harmonie

Training: Soul-sharing, essentie energie sturing.

Resultaat: Je stemt Body, Mind en Soul op elkaar af. 

Doel: Intern leiderschap 
Training:
Afstemmen op wat met je resoneert.

Resultaat: Je hebt een stabiele persoonlijkheid die sturing geeft vanuit eigenheid.

Doel: Bezieling / Zingeving
Training:
Doorgronden van je potentie en deze mee laten stromen in wat je doet.
Resultaat:
Je laat je potentie met passie mee stromen in alles wat je doet.


SPIRIT-training

Power-Steering trainingen zijn karaktervormende trainingen die iedereen dienen in het leven zelf. De training van de spirit stroomt door de andere trainingsmomenten heen en zijn veelal een gevolg hiervan. 


Geduld is een schone zaak. Respect verdien je, kun je niet afdwingen. Integriteit moet je doen. Echte empathie kun alleen bereiken als je bereid bent verschillende invalshoeken toe te laten. Doorzettingsvermogen moet je ook gewoon doen. 


Deze doelen zijn trainbaar en dienen zich vanzelf aan tijdens de Power-Steering trainingen. Om dit te trainen heb je anderen nodig die je een spiegel voorhouden en je durven te confronteren met jezelf. De Power-Steering instructeurs en levens-coaches zijn hier voor opgeleid en begeleiden je hierbij. 


Het je eigen maken van deze karaktereigenschappen levert je veel op in het leven. Je bent dan standvastig, coachbaar, open minded, weet van aanpakken, deelt wat je waarneemt en je kunt ruimte geven aan anderen en geduldig je moment afwachten. 

Spirit trainingspunten

Doel: Geduld
Training:
Omgaan met stress en af stemmen op je eigen levenstempo.
Resultaat:
Je hebt een kalme geest, die scherp en krachtig is. 
Doel: Respect
Training:
Grensbewust zijn, staan in en met jezelf, zonder normatief te zijn.
Resultaat: 
Je hebt bewondering voor het leven.
Doel: Integriteit
Training:
Eerlijkheid ten opzichte van jezelf trainen. 
Resultaat:
Je bent trouw aan wat er met je essentie-energie resoneert.
Doel: Empathie
Training:
Leren dat het niet om gelijk hebben gaat. De kubus heeft meerdere vlakken.
Resultaat:
Je neemt meerdere perspectieven waar en bent open minded.
Doel: Doorzettingsvermogen
Training:
Nooit opgeven en nastreven wat met je resoneert.
Resultaat:
Je begrijpt dat de weg belangrijker is dan het doel.

ERVAAR HET ZELF EN MAAK KENNIS MET POWER-STEERING

Ervaring is de beste leermeester. Wij bieden een aantal mogelijkheden om kennis te maken met Power-Steering trainingen.

Kijk wat bij je past en dan zien ik je op een van de trainingsdagen.